Irnham sp. z.o.o.

Z siedzibą przy:
ul. Mosińska 8a suite 01.2
62-060 Stęszew

Irnham Sp. z.o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000529999.

Kapitał zakładowy: PLN 5,000.00
Udziały: 100 udziałów
Wartość nominalna: PLN 50.00

Cały kapitał zakładowy w posiadaniu:
Leggett & Platt Components Europe Limited
77 Kingsway (II piętro )
Londyn WC2B 6SR Wielka Brytania

Aktualności